نحوه ست کردن لباس زرد و بنفش را به کمک این 25 تصویر ببینید

نحوه ست کردن لباس زرد و بنفش را به کمک این 25 تصویر ببینید

بنفش کمرنگ و زرد، رنگ‌های محبوب برای تابستان ۲۰۲۰ هستند، و بیشتر ما تمایل داریم آنها را به‌طور جداگانه بپوشیم. امروز ما سعی خواهیم کرد که شما را متقاعد کنیم و به شما نشان دهیم که چگونه بنفش کمرنگ و زرد را با هم بپوشید.

رنگ زرد در چند سال گذشته در مد بسیار محبوب شده،زیرا این رنگ بازخورد خوبی را از طرف طراحان و خریداران داشته است. روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید زرد و بنفش را با هم بپوشید که ما آنها را به صورت تصویر برای شما قرار داده‌ایم و امیدواریم از این مطلب ایران مدلینگ لذت ببرید.

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم
متناسب با لباس های جمعه: چگونه می توان اسطوخودوس و زرد را با هم بپوشیم

چگونه می توان بنفش و زرد را با هم بپوشیم

5 / 5 ( 2 امتیاز )منبع:ایران مدلینگ