چرا دختر ترامپ فقط سفید می‌پوشد؟

برای نمونه نگاه کنید به لباسی که او برای حضور در یک دیدار تبلیغاتی برنامه‌ریزی‌شده از سوی کاخ سفید پوشید؛

بیشتر بخوانید